onsdag 22 maj 2019

EU valet !

Nu på söndag är det dags att rösta in för EU valet. Johan Danielsson på LO står på plats 2 hos Socialdemokraternas lista. Han står för rätten till kollektivavtal i hela Europa. Mer info på lo,s sida http://www.lo.se/start/play_startsida/ta_tillbaka_kontrollen_den_26_maj


onsdag 28 november 2018

Kl1700 julbord

Seko klubb 124 har efter klubbmöte julbord på fredag

måndag 21 augusti 2017

Tanken om...

har du tänkt på...
hur nyheter och media bestämmer
Vad du ser ?
Vad du läser om ?
Vad du tänker ?!
Hur formas vi av detta, VEMS ord når ut i media.
Hur formas samhället.
Vilka intressen styr detta.
Är alt värkligen som du ser det ?
...
Vad kan du göra ?!?

A-kassa

Medlemskap i både A-kassan och facket ger det bästa skyddet i händelse av spontan arbetslöshet.
Bli medlem i A-kassan på sidan sekoakassa.se

Inkomstförsäkringen tryggar inkomsten
är du medlem i A-kassan och facket kan du ansöka om ersättning från Inkomstförsäkringen. Den ger dig 80% av sin faktiska lön under de första 100 arbetslösa dagarna.
inkomstförsäkringen administreras av Folksam läs mer på folksam.se

onsdag 16 augusti 2017

Försäkringsinformation från SEKO

Inom kort kommer ett brev att landa i era brevlådor från företaget MTR om erbjudande av en försäkringslösning, finner därför anledning till viss informationsgivning i frågan: (kommer även läggas ut på klubbens hemsida)

Fackklubbarna liggandes under MTR Nordic har haft en del anmärkningar gällande införande av en helt ny gruppförsäkring (GF), vilken företaget (MTR Tech) ensidigt bestämt sig för att införa utan särskild förhandling med klubben. (Grundbeslut fattat av ledningsgruppen för MTR Nordic)

Det lösningsförslag som nu lagt fram av företagen, istället för tidigare (förslag) om automatiska anslutning om man inte tackade nej!!?, är att först så kommer en gratisperiod under ett antal månader att erbjudas samtliga anställda, (sept. – dec./2017).
OBS: Utifall att man någon gång gör en inbetalning med det inbetalningskort som kommer bifogas försäkringsmaterialet, igångsätts per automatik ett löneavdrag för varje därefter påföljande månad, fortlöpande.

SEKO Klubb 124 rekommenderar våra medlemmar att tacka nej till företagets försäkringslösning. Främst med anledning av att huvudparten av våra medlemmar (och deras ev. familjemedlemmar/medförsäkrade) redan har ett fullgott skydd via sitt medlemskap i fackförbundet SEKO och att det därmed skulle blir onödigt kostnadskrävande.

Försäkringarna vi idag omfattas av ligger främst hos försäkringsbolaget Folksam men återfinns även via särskilt avtal med Alecta (administreras av Collectum), samt AFA Försäkrings AB. Försäkringarna (för våra medlemmar) ligger sedan gångna tiders partssamverkan fastlagt i kollektivavtal. Därför finns redan fullgod täckning för de flesta av oss, (behov för enstaka personer/medlemmar kan dock finnas för att ev. komplettera och/eller för att se över sitt försäkringsskydd).


Vid frågor om hur just ert försäkringsskydd specifikt ser ut kontakta i första hand Folksam: Tel. 0771- 950 950 (p.g.a. av skarpare regler kring utlämnande av personuppgifter, PUL, kan klubben tyvärr inte längre svara på hur just ditt specifika försäkringsskydd ser ut)

Vid mer allmänna frågor, främst då sett utifrån kollektivavtal, kontaktar ni i första hand lokal facklig företrädare eller mig.

Bifogat finner ni de allmänna villkoren från Folksam gällande för oss, (3 sid.),

Utbildningar

Seko Stockholm vill påminna om de utbildningar som erbjuds för dig som är medlem i Seko, eller funderar på att bli det. Att gå en medlemsutbildning är ett lärorikt tillfälle där du får möjlighet att stärka din ställning på arbetsplatsen, såväl som fackföreningsrörelsen i stort – med välutbildade och starka medlemmar blir vi tillsammans en kraft att räkna med!